Thương nhân - Bảo Tiêu - Đạo Tặc  

Posted by Silkroad online

Nghề chuyên nghiệp, bạn đã sẵn sàng chưa?


Kể từ phiên bản +80 Sa mạc bóng tối, chúng tôi sẽ cập nhật mối quan hệ 3 nghề hoàn toàn mới, với tiêu chí các nghề được phân chia rõ ràng hơn và tạo sự cân bằng giữa 3 nghề. Sau khi update, tất cả các đồ vật liên quan tới nghề nghiệp, các sản vật chưa bán sẽ bị xóa hết và các lữ khách sẽ được hoàn lại số tiền đúng bằng số tiền đã mua các món đồ này.

1.Nghề thương nhân
a. Điều kiện gia nhập
- Đạt cấp độ trên 20.
- Có tiền trong người > 100.000 vàng.
- Đang trong tình trạng chưa gia nhập nghề nào trong vòng 7 ngày gần đây nhất.
b. Cách thức gia nhập và hành nghề thương nhân
- Tới NPC quản lý thương hội tại các thành (Trường An – Hoa Trọng Sinh , Đôn Hoàng – Cáp Lý Khắc, Hòa Điền – Asama)
- Nói chuyện với NPC này và click chuột vào dòng chữ “Gia nhập hội thương nhân”
- Hành nghề thương nhân:
+ Tại hội thoại với NPC trưởng thương hội chọn “Đặt hiệu” – Tên được đặt chính là biệt hiệu của thương nhân khi hành nghề.
+ Mua 1 chiếc cờ thương nhân trong shop của NPC trưởng thương hội
+ Kể từ khi đeo chiếc cờ này vào người là bạn đã trở thành thương nhân rồi đó
c. Các chú ý khi hành nghề thương nhân.
- Bắt buộc phải có biệt hiệu mới có thể đeo được cờ thương nhân.
- Khi đeo/tháo cờ thương nhân, bắt buộc phải ở trong thành, thời gian chờ để đeo/tháo là 10 giây.
- Khi trong tình trạng hành nghề (có đeo cờ job) - thương nhân có thể vào nhóm với bảo tiêu, nhưng không thể vào chung nhóm với đạo tăc.
- Khi bán sản vật mà đang ở chung nhóm với thương nhân/bảo tiêu khác thì số tiền và kinh nghiệm nhận được sẽ được chia cho các thành viên trong nhóm.
- Điểm kinh nghiệm thương nhân sẽ tăng khi: bán sản vật, giết đạo tặc.
- Trong tình trạng đang là thương nhân (kể cả khi không đeo cờ), không thể tham gia các nghề khác. Để có thể chuyển sang một nghề khác phải ra khỏi hội thương nhân sau đó chờ 7 ngày.

Hai loại cờ thương nhân
Hai loại cờ thương nhân bán tại NPC

2. Nghề bảo tiêu
a. Điều kiện gia nhập
- Đạt cấp độ trên 20.
- Có tiền trong người > 100.000 vàng.
- Đang trong tình trạng chưa gia nhập nghề nào trong vòng 7 ngày gần đây nhất.
b. Cách thức gia nhập và hành nghề bảo tiêu
- Tới NPC quản lý tiêu cục tại các thành (Trường An – Quách Uy, Đôn Hoàng – Hạ La Hồ, Hòa Điền – A Lực Mộc)
- Nói chuyện với NPC này và click chuột vào dòng chữ “Gia nhập hội bảo tiêu” .
- Hành nghề bảo tiêu:
+ Tại hội thoại với NPC trưởng tiêu cục chọn “Đặt hiệu” – Tên được đặt chính là biệt hiệu của bảo tiêu khi hành nghề.
+ Mua 1 chiếc cờ bảo tiêu trong shop của NPC trưởng tiêu cục
+ Kể từ khi đeo chiếc cờ này vào người là bạn đã trở thành bảo tiêu rồi đó.
c. Các chú ý khi hành nghề bảo tiêu.
- Bắt buộc phải có biệt hiệu mới có thể đeo được cờ bảo tiêu.
- Khi đeo/tháo cờ bảo tiêu, bắt buộc phải ở trong thành, thời gian chờ để đeo/tháo là 10 giây
- Khi trong tình trạng hành nghề (có đeo cờ job) - bảo tiêu có thể vào nhóm với Thương nhân, nhưng không thể vào chung nhóm với đạo tăc.
-Khi đang ở trong nhóm với thương nhân và thương nhân đó bán đồ sản vật thì bảo tiêu sẽ được nhận được kinh nghiệm và tiền chia từ thương nhân.
- Điểm kinh nghiệm bảo tiêu sẽ tăng khi giết đạo tặc, hoặc được chia điểm khi thương nhân bán đồ sản vật.
- Trong tình trạng đang là bảo tiêu (kể cả khi không đeo cờ), không thể tham gia các nghề khác. Để có thể chuyển sang một nghề khác phải ra khỏi hội bảo tiêu sau đó chờ 7 ngày.


Hai loại cờ bảo tiêu bán tại NPC

3.Nghề đạo tặc
a. Điều kiện gia nhập
- Đạt cấp độ trên 20.
- Có tiền trong người > 100.000 vàng.
- Đang trong tình trạng chưa gia nhập nghề nào trong vòng 7 ngày gần đây nhất.
b. Cách thức gia nhập và hành nghề đạo tặc
- Tới NPC “Trùm băng cướp” tại làng đạo tặc, tới làng đạo tặc qua NPC “Liễu Mi – Ca nữ” tại thành Trường An – Tọa độ X:-6208 Y:998
- Nói chuyện với NPC “Trùm băng cướp” và click chuột vào dòng chữ “Gia nhập hội đạo tặc”
- Hành nghề đạo tặc:
+ Tại hội thoại với NPC Trùm băng cướp chọn “Đặt hiệu” – Tên được đặt chính là biệt hiệu của đạo tặc khi hành nghề.
+ Mua 1 chiếc cờ đạo tặc trong shop của NPC Trùm băng cướp
+ Kể từ khi đeo chiếc cờ này vào người là bạn đã trở thành đạo tặc rồi đó
c. Các chú ý khi hành nghề đạo tặc.
- Bắt buộc phải có biệt hiệu mới có thể đeo được cờ đạo tặc.
- Khi đeo/tháo cờ đạo tặc, bắt buộc phải ở trong thành, thời gian chờ để đeo/tháo là 10 giây.
- Khi trong tình trạng hành nghề (có đeo cờ job) - đạo tặc không thể vào nhóm với bảo tiêu và thương nhân
- Điểm kinh nghiệm đạo tặc sẽ tăng khi bán hàng cướp được, giết bảo tiêu hoặc thương nhân.
- Trong tình trạng đang là đạo tặc (kể cả khi không đeo cờ), không thể tham gia các nghề khác. Để có thể chuyển sang một nghề khác phải ra khỏi hội đạo tặc sau đó chờ 7 ngày.


Hai loại cờ đạo tặc bán tại NPC

Các lữ khách thân mến, trong phiên bản lần 2 của Hệ thống giao thương và mối quan hệ giữa 3 nghề này, bạn phải lựa chọn nghề nghiệp một cách cẩn thận. Tuy có thể thay đổi nghề nghiệp hiện tại để chuyển sang nghề khác, nhưng sự thay đổi này sẽ đem lại nhiều bất lợi lớn, do vậy, các bạn cũng cần cẩn thận trước quyết định đổi nghề của mình.

Hướng dẫn nhiệm vụ mua đồ đặc biệt cho Thương Nhân
Ở bản update này tại 3 địa điểm: Sơn Tặc Trại, Hắc Mạc Trại và Di Chỉ Niya sẽ có thêm 3 NPC để các thương nhân có thể buôn bán hàng hóa tại đó.

Hàng hóa đặc biệt chỉ được bán tại 3 NPC tại 3 địa điểm trên vào nhiều thời điểm trong ngày.

Khi mở cửa hàng đặc biệt các NPC sẽ có thông báo trên màn hình của các bạn. Khi đó các bạn phải nhanh chóng mặc đồ Thương Nhân và tới 1 trong 3 địa điểm đó để mua hàng đặc biệt. Hàng đặc biệt được mua từ những NPC này khi bán sẽ có lợi nhuận rất cao đồng thời điểm kinh nghiệm của Thương Nhân cũng sẽ nhận được rất nhiều.

Để có thể mua bán được hàng hóa đặc biệt các bạn phải làm nhiệm vụ do NPC mà các bạn giao dịch giao phó.

Dưới đây là danh sách các nhiệm vụ:

Để thực hiện được các nhiệm vụ này các bạn phải đăng ký nghề Thương Nhân trước
Phiên chợ Phi tặc hội

Điều kiện: Level >= 20
NPC : Tây Bộc ở Sơn Tặc Trại (X 4840 Y:148)


Cách làm: Nhiệm vụ có 2 bước
- Bước 1: Giao hộp hàng của Tây Bộc cho A Trân ở thành Trường An (X 6223, Y: 1065) sau đó nhận lại giấy giao nhận của A Trân.
- Bước 2: Đi giết 20 con Bạch Hổ gần Sơn tặc trại, sau đó quay lại gặp Tây Bộc để trả nhiệm vụ.

Phần thưởng:
- 5 Con Lạc đà Đơn Phong
- Có thể bán sản vật tại NPC Tây Bộc khi làm thương nhân


Nhiệm vụ 2

Phiên chợ Hắc Mạc Hội

Điều kiện: Level >=30
NPC: Hồ Ân Nhi ở Hắc Mạc Trại (X: 2801 Y:-107).


Cách làm: Nhiệm vụ có 2 bước
- Bước 1: Chuyển hộp quà của Hồ Ân Nhi cho Bá Đô – Quản Kho tại thành Đôn Hoàng (X: 3579, Y:1990) sau đó nhận được giấy giao nhận của Bá Đô.
- Bước 2: Giết 20 Hình Thiên, sau đó quay lại gặp Hồ Ân Nhi Để trả nhiệm vụ

Phần thưởng:
- 5 con Lạc đà Sơn Phong
- Có thể bán sản vật tại NPC Hồ Ân Nhi khi làm thương nhân.


Nhiệm vụ 3

Phiên chợ di tích Niya

Điều kiện: Level >=60
NPC: Phá Nhĩ Yên ở di chỉ Niya (X:-1139, Y:2445).


Cách làm: Nhiệm vụ có 2 bước
- Bước 1: giao hộp hàng của Sandick tại thành Hòa Điền (X: 150,Y: 90) sau đó nhận được giấy giao nhận của Sandick
- Bước 2: Giết 20 con Sa Khắc Luân tại sa mạc Taklamkan, sau đó quay lại gặp Phá Nhĩ Yên để trả nhiệm vụ

Phần thưởng:
- 5 con Hoàng Ngưu Kiện Giác
- Có thể bán sản vật tại NPC phá Nhĩ Yên khi làm thương nhân.

This entry was posted on 8 tháng 6, 2009 at 22:24 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 nhận xét

Mua hàng để đi buôn thì mua ở đâu vậy mọi người. mình mới chơi nên k biết gì cả,mọi người chỉ mình với

06:16 6 tháng 1, 2017

Đăng nhận xét